ஆத்திக்கோட்டை பற்றி அதிக தகவல்கள் தந்த நண்பர்கள் O.A.V.சிவகுமார், V.R.கார்த்திக் அவர்களுக்கு எனது நன்றி.


     தங்கள் அன்புள்ள,
            விஜயகுமார் பன்னீர்செல்வம் M.B.A.,


Make a Free Website with Yola.