தொடர்பிற்கு
         ஆத்திக்கோட்டை கிராம பஞ்சாயத்து,
         பட்டுக்கோட்டை வட்டம்,
         தஞ்சாவூர் மாவட்டம்,
         தமிழ்நாடு, இந்தியா - 614906

மின்னஞ்சல் 

         athikkottai@yahoo.com
Make a Free Website with Yola.